امروز چهارشنبه 26 دي 1397

ایده چیست؟

ایده: یک مفهوم یا یک اثر ذهنی است یا به‏ عبارت دیگر ساده‌ترین راه حلی است که انسان در برابر یک مساله یا نیاز به آن فکر می‌کند.

اختراع:تحقق یک ایده جدید که ممکنست خلق یک محصول، خدمت و یا فرایند جدید باشد اختراع نام می‏گیرد.

نوآوری: معرفی موفق محصول، فرایند یا خدمت تحقق یافته به بازار را نوآوری می‏نامند.